Konieczność zmiany hasła administratora co 90 dni wprowadzona w sklepach Zen Cart począwszy od wersji 1.5.0 związana jest z koniecznością spełnienia warunków bezpieczeństwa wymaganych do uzyskania przez program Certyfikatu PA-DSS. Ponieważ jednak zdecydowana większość użytkowników zwraca się do nas z pytaniami czy można tą funkcję wyłączyć, poniżej podajemy prosty sposób na wydłużenie czasu ważności hasła dostępu do panelu administracyjnego sklepu.

Cała operacja sprowadza się do edycji jednej linii w pliku: /twoja_zmieniona_nazwa_katalogu_admin/login.php

odnajdujemy poniższy fragment (linia 13):

define('ADMIN_PASSWORD_EXPIRES_INTERVAL', strtotime('- 90 day'));

i zmieniamy na:

define('ADMIN_PASSWORD_EXPIRES_INTERVAL', strtotime('- 365 day'));

Po wykonaniu powyższego konieczność zmiany hasła wymagana będzie co 365 dni, czyli 1 raz w roku. Oczywiście można ten okres wydłużać dowolnie wpisując zamiast 365 day np. 3650 day co wydłuży nam czas ważności hasła aż przez 10 lat.


Zen Cart Template - Nowoczesne szablony sklepu

 

Sklepy internetowe Zen Cart - instalacja - modyfikacja - pozycjonowanie