Dodając ilustracje do produktów, kategorii czy też loga producentów bezwzględnie należy przestrzegać poniżej opisanych zasad. Pozwoli to uniknąć problemów z ich poprawnym wyświetlaniem w sklepie, ewentualnych problemów przy przenoszeniu sklepu na inny serwer itp.

Zasada 1: - używaj tylko obrazków w formacie .gif, .jpg lub .png - inne formaty obrazków (np. .bmp, .pdf) nie będą poprawnie skalowane przez oprogramowanie sklepu.

 

Zasada 2: - nazwa obrazka nie może zawierać spacji, polskich liter ani znaków specjalnych (np. ?,<,!,&,itp.). Powinny być stosowane jedynie litery i cyfry. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest możliwość użycia w nazwie obrazka znaku "-" (myślnik, minus).

Przykłady: - poprawne nazwy to = obrazekpiaty.jpg lub obrazek-piaty.jpg lub obrazek5.jpg , niepoprawna nazwa to = obrazek piąty.jpg

 

Zasada 3: - nazwy obrazków i rozszerzeń powinny być pisane zawsze małymi literami. Pozwoli to na uniknięcie problemów przy ewentualnym przenoszeniu sklepu na inny serwer, zapisywaniu kopii sklepu na własnym komputerze z systemem operacyjnym Windows itp. Zdecydowana większość serwerów na których instalowane są sklepy pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Linux lub Unix - w ich przypadku para obrazków: obrazek.jpg i Obrazek.jpg lub obrazek.jpg i obrazek.JPG to dwa różne pliki, i tak właśnie są zapisywane i odczytywane. System operacyjny Windows nie rozróżnia jednak wielkości liter - para obrazków o nazwie obrazek.jpg i Obrazek.jpg lub obrazek.jpg i obrazek.JPG to dokładnie ten sam plik - przy tworzeniu więc kopii bezpieczeństwa sklepu na Twoim komputerze nastąpi nadpisanie plików o tych samych nazwach.

 

Zasada 4: - rozmiar wczytywanego obrazka produktu nie powinien przekraczać rozmiaru 800 x 600 pikseli. Dotyczy to szczególnie starszych wersji sklepów które nie są wyposażone w system kompresji obrazków, niemniej jednak i w najnowszych wersjach sklepu pozwoli to na znaczną oszczędność miejsca na serwerze i szybkość działania całego sklepu.


Zen Cart Template - Nowoczesne szablony sklepu

 

Sklepy internetowe Zen Cart - instalacja - modyfikacja - pozycjonowanie