Czym jest sklep internetowy Zen Cart Professional 2011-B2B? Jest to sklep internetowy ZenCart rozbudowany o dodatkową funkcjonalność. Sklepy internetowe Zen Cart Professional 2011-B2B są najnowszą wersją oprogramowania internetowego sklepu detalicznego i hurtowni w jednym. Wersja ta umożliwia wyświetlanie na stronach sklepu równocześnie cen brutto i netto każdego produktu w dowolnie zdefiniowanej kolejności (Netto/Brutto lub Brutto/Netto), zachowując oczywiście możliwość standardowej konfiguracji - czyli tak jak w wersjach standardowych, albo ceny netto albo brutto.

 

Program umożliwia także dowolne definiowanie dla każdego produktu osobno, dodatkowych czterech różnych cen określanych kwotowo, dzięki czemu można dla każdej zdefiniowanej grupy klientów ustalać indywidualne rabaty dla każdego produktu - co, w przypadku zróżnicowanego poziomu marż hurtowych jest zdecydowanie elastyczniejszym rozwiązaniem niż stosowany w standardowych wersjach programu stały, jednakowy dla wszystkich produktów rabat procentowy (możliwość korzystania z rabatów procentowych jest również dostępna). Każdy klient hurtowy, przypisany do odpowiedniej grupy cenowej, natychmiast po zalogowaniu się w sklepie zobaczy właściwe dla jego grupy ceny wszystkich produktów uwzględniające przysługujące mu rabaty. Pozostała funkcjonalność tej wersji programu jest identyczna z wersją standardową programu Zen Cart Professional 2011.


Zen Cart Template - Nowoczesne szablony sklepu

 

Sklepy internetowe Zen Cart - instalacja - modyfikacja - pozycjonowanie