Co zrobić, gdy po przeprowadzeniu instalacji sklepu internetowego Zen Cart w przeglądarce zamiast strony sklepu wyświetli się pusta strona (nie zawierająca żadnych komunikatów o błędach)?

Przyczyn takiej sytuacji może być klika. Należy sprawdzić kolejno:

  • Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest sprawdzenie poprawności kopiowania plików na serwer na którym uruchomiony jest sklep internetowy. Często zdarza się iż podczas przenoszenia plików na serwer wystąpiły chwilowe przerwy transferu co spowodowało że część plików nie została poprawnie skopiowana. Należy sprawdzić czy rzeczywiście wszystkie pliki programu zostały zapisane na serwerze oraz porównać ich wielkości z plikami pakietu instalacyjnego (czasami zdarza się że pliki nie zostały skopiowane w całości). Bardzo istotne jest również ustawienie prawidłowego trybu przesyłania plików na serwer - bezwzględnie musi to być tryb BINARNY!
  • Jeśli czynności opisane w poprzednim punkcie nie przyniosły oczekiwanego rezulatatu należy sprawdzić poprawność zapisu danych serwera w pliku konfiguracyjnym sklepu internetowego - configure.php znajdującym się w następujacej loikalizacji /katalog_główny_sklepu/includes/ . Sprawdzamy przede wszystkim poprawność zapisu ścieżki w linii: define('HTTP_SERVER', 'http://www.nasza_domena.pl');. Jest to standardowy adres www dla większości typowych konfiguracji serwerów (a więc pracujących na porcie 80) - oczywiście w miejscu "nasza_domena.pl" powinna znajdować się nazwa domeny wpisanej na serwerach DNS dla Twojego serwera. W przypadku gdy serwer pracuje na innym niż domyślny porcie (informację tą uzyskasz u swojego dostawcy hostingu), np. na porcie 8080, należy w linii definicji adresu wskazać ten port - poprawny zapis w takim przypadku będzie wyglądał następująco: define('HTTP_SERVER', 'http://www.nasza_domena.pl:8080'); . Analogicznej zmiany musimy dokonać również i w drugim pliku konfiguracyjnym znajdującym się w następującej lokalizacji: /katalog_główny_sklepu/admin/includes/configure.php
  • Kolejnym powodem problemów z wyświetlaniem strony sklepu internetowego może być brak możliwości zapisu sesji na serwerze (w przypadku gdy podczas instalacji został wybrany zapis do pliku). Wprawdzie sklepy internetowe ZenCart udostepniają taką funkcjonalność, ze względów bezpieczeństwa takie rozwiązanie nie jest zalecane, jednakże na części serwerów uniemożliwijących zapis sesji w bazie danych - niestety konieczne. Należy utworzyć w katalogu głównym sklepu podkatalog /tmp i ustawić mu pełny dostęp dla wszystkich (CHMOD-777). Następnie w znanym już z poprzedniego punktu pliku configure.php dokonujemy zmiany w linii: define('STORE_SESSIONS', 'db'); na wpis: define('STORE_SESSIONS', ' ');. Podobnie jak w poprzednim punkcie, tutaj również musimy dokonać takiej samej zmiany w drugim pliku konfiguracyjnym znajdującym się w podkatalogu /admin/includes/ .
  • Ostatnią już przyczyną błędu może być brak lub niepoprawne ustawienie praw dostępu do podkatalogu w którym zapisywane są sesje bazy danych SQL (w przypadku gdy podczas instalacji wybraliśmy zapis sesji bazy do pliku - w domyślnych ustawieniach instalatora sesje SQL nie są zapisywane). I w tym przypadku sprawdzamy kolejno: uprawnienia do podkatalogu /katalog_główny_sklepu/cache/ (CHMOD-777) oraz zapisy w plikach konfiguracyjnych w linii: define('DIR_FS_SQL_CACHE', '/twoja_domena/public_html/cache'); - należy w tym przypadku zwrócić szczególną uwagę na format zapisu fizycznej ścieżki do podkatalogu cache, który nie jest zakończony ukośnikiem! W tym przypadku pamietać należy również i o tym że zapis sesji SQL być może przyspieszy trochę działanie naszego sklepu - jednakże, szczególnie na serwerach do których dostęp ma wielu użytkowników - ZNACZNIE obniży bezpieczeństwo naszego sklepu!

Jeżeli po wykonaniu wszystkich opisanych powyżej czynności problem wyświetlania strony sklepu nie został rozwiązany - samodzielnie nic już nie zmienisz. W sytuacji takiej musisz zwrócić się do administratora serwera, aby wspólnie z Tobą rozwiązał problem ponieważ częstą przyczyną występowania tego błędu jest niepoprawna konfiguracja serwera, a zmian w jego konfiguracji może dokonać tylko jego administrator.


Zen Cart Template - Nowoczesne szablony sklepu

 

Sklepy internetowe Zen Cart - instalacja - modyfikacja - pozycjonowanie