Aby zainstalować nową wersję językową, sklepu musisz posiadać odpowiednie pliki językowe, zgodne z używaną wersją sklepu, które należy skopiować na serwer na którym uruchomiony jest sklep do podkatalogu "/inludes/languages/" oraz dla Panelu Administracyjnego do podkatalogu "/admin/includes/languages/" (jeżeli zgodnie z zaleceniami zmieniłeś nazwę podkatalogu "admin" po zainstalowaniu sklepu - pierwszy człon podanej ścieżki będzie zgodny z wprowadzoną przez Ciebie zmienioną nazwą podkatalogu administracyjnego).

Kolejną czynnością będzie aktywacja nowej wersji językowej w sklepie, której należy dokonać z poziomu Panelu Administracyjnego sklepu. Przejdź w górnym menu do zakładki "Lokalizacja" następnie wybierz "Języki" i kliknij przycisk "nowy język".

 Sklepy internetowe Zen Cart Professional - wersje językowe

 

Następnie wypełnij wszystkie niezbędne pola z danymi instalowanego języka, podobnie jak to jest widoczne na ilustracji zamieszczonej poniżej. Jeśli chcesz, aby nowo zainstalowany język stał się językiem domyślnie używanym w sklepie, zaznacz odpowiednią opcję, po czym kliknij przycisk "wstaw" aby zmiany zostały zapamiętane.

 Sklepy internetowe Zen Cart Professional - instalacja nowej wersji językowej

 


Zen Cart Template - Nowoczesne szablony sklepu

 

Sklepy internetowe Zen Cart - instalacja - modyfikacja - pozycjonowanie