Jeżeli w sklepie udostępniasz klientom wyświetlanie cen produktów w kilku walutach, bardzo istotną czynnością jest częste aktualizowanie ich kursów. W Panelu Administracyjnym sklepu, w górnym menu, w zakładce "Lokalizacja" wybierz zakładkę "Waluty". Aby proces aktualizacji kursów walut został przeprowadzony poprawnie, sprawdź czy waluta domyślna, w stosunku do której mają zostać zaktualizowane kursy pozostałych walut, ma ustawioną ręcznie wartość 1.0000000 - jeśli nie, popraw ten wpis i dopiero kliknij przycisk "aktualizuj kursy walut".

 

Sklepy internetowe Zen Cart Professional - aktualizacja kursów walut 

Po kliknięciu przycisku aktualizacji wysłane zostanie zapytanie do odpowiednich serwerów i po chwili w górnej części okna ujrzysz podsumowanie wykonania operacji. Z uwagi na znaczne obciążenie serwerów aktualizacyjnych, domyślnie skonfigurowane są 2 serwery do których równocześnie wysyłane jest zapytanie, tak więc w podsumowaniu operacji otrzymasz zdublowane informacje - nie jest to błąd działania skryptu, lecz zamierzony efekt.

Waluty przeliczane są według średniego kursu z ostatnich godzin, przeliczanego według domyślnie skonfigurowanego podczas instalacji sklepu mnożnika 1.05. Jeśli taka korekta przelicznika jest dla Ciebie niwystarczająca, możesz dokonać jej zmiany w zakładce górnego menu "Konfiguracja -> Mój sklep" edytując opcję zaznaczoną strzałką na ilustracji zamieszczonej poniżej.

Sklepy internetowe Zen Cart Professional - konfiguracja przelicznika walut

 


Zen Cart Template - Nowoczesne szablony sklepu

 

Sklepy internetowe Zen Cart - instalacja - modyfikacja - pozycjonowanie