Powoli zbliżamy sie już do końca procesu instalacji naszego sklepu. W oknie jakie teraz zobaczymy zamieszczone są informacje dotyczące lokalizacji plików sklepu. Zasadniczo dane te wykrywane są przez program instalacyjny automatycznie, ale dla pewności możemy sprawdzić ich poprawność.

Dodatkowo w oknie tym wpisujemy nazwę naszego sklepu oraz dokonujemy wyboru domyślnej lokalizacji, waluty itp.

Kolejne okno umożliwia nam wybór hasła dostepu do panelu administracyjnego sklepu. Hasło należy bezwzględnie zapamiętać, ponieważ nie ma możliwości jego odzyskania.

Po chwili ujrzymy ostatnie już okno z informacją o poprawnym przebiegu instalacji.

W oknie tym zamieszczona jest między innymi informacja o konieczności usunięcia lub zmiany nazwy katalogu instalacyjnego. Należy się bezwzględnie do niej zastosować. Pamiętać bowiem należy, że sklepy internetowe Zen Cart są bardzo bezpiecznym w porównaniu do innych sklepów internetowych oprogramowaniem, pod warunkiem jednakże, gdy ściśle stosować się będziemy do podstawowych reguł bezpieczeństwa.

Od wersji 1.3.9 wprowadzone zostało dodatkowe zabezpieczenie, czyli wymuszenie po zakończeniu procesu instalacji zmiany nazwy podkatalogu administracyjnego na serwerze. Dostęp do panelu administracyjnego sklepu uzyskamy dopiero po wykonaniu tej operacji.

Kolejną czynnością jest zmiana praw dostępu do plików konfiguracyjnych sklepu. Dopóki operacja ta nie zostanie wykonana, na stronie sklepu wyświetlany będzie komunikat o konieczności jej przeprowadzenia. W nowszych wersjach programu, począwszy od wersji 1.5.0, operacja zmiany uprawnień do pliku konfiguracyjnego sklepu wykonywana jest automatycznie przez oprogramowanie bez konieczności wykonania tej operacji przez użytkownika.

A więc mamy już funkcjonujący sklep. Jeszcze tylko kilka niewielkich "operacji kosmetycznych" i... możemy zacząć zarabiać!


Zen Cart Template - Nowoczesne szablony sklepu

 

Sklepy internetowe Zen Cart - instalacja - modyfikacja - pozycjonowanie