Zmiana nazwy podkatalogu zawierającego wszystkie pliki związane z zarządzaniem sklepem jest od wersji Zen Cart 1.3.9 operacją obowiązkową. Sklepy internetowe Zen Cart posiadają wbudowane wielostopniowe mechanizmy kontroli zabezpieczeń i poprawności konfiguracji sklepu. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo sklepu, dlatego też dostęp do panelu administracyjnego sklepu jest niemożliwy aż do czasu wykonania tych zmian.

Do wykonania tej operacji niezbędny jest dostęp do plików znajdujących się serwerze przy pomocy np. Total Commandera lub innego klienta FTP umożliwiającego przesyłanie i edycję plików.

Etap 1- edycja pliku konfiguracyjnego.

1. Odszukujemy na serwerze plik konfiguracyjny (configure.php) części administracyjnej sklepu (plik znajduje się na serwerze w lokalizacji: /katalog_glowny_sklepu/admin/includes/configure.php) i otwieramy go w trybie edycji zmieniając uprzednio jego uprawnienia do zapisu.

2. W otwartym w edytorze pliku odszukujemy widoczne poniżej definicje i zmieniamy wartości oznaczone kolorem czerwonym na swoje własne (np. wyraz "admin" zmieniamy na "panelAdministracyjny").

w linii nr. 42:

define('DIR_WS_ADMIN', '/admin/');

w linii nr. 44:

define('DIR_WS_HTTPS_ADMIN', '/admin/');

oraz w linii nr. 61:

define('DIR_FS_ADMIN', '/home/altkomp1/ftp/sklep/testowy/admin/');
 

w taki sposób aby po zakończeniu edycji linie poszczegółnych definicji wygladały jak poniżej:

w linii nr. 42:

define('DIR_WS_ADMIN', '/panelAdministracyjny/');

w linii nr. 44:

define('DIR_WS_HTTPS_ADMIN', '/panelAdministracyjny/');

oraz w linii nr. 61:

define('DIR_FS_ADMIN', '/home/strony/ftp/sklep/testowy/panelAdministracyjny/');

Następnie zapisujemy edytowany plik i przesyłamy ponownie na serwer, po czym zmieniamy jego uprawnienia na "tylko do oczytu".

Etap 2 - zmiana nazwy podakatalogu administracyjnego na serwerze.

Korzystając z używanego klienta FTP (np. Total Commander) zmieniamy nazwę podkatalogu "admin" znajdujacego się w głównym katalogu sklepu na nazwę zdefiniowaną podczas edycji pliku konfiguracyjnego, czyli w tym przypadku "panelAdministracyjny".

WAŻNE: W sklepach w wersji 1.5.0 i nowszych należy pominąć Etap 1 i dokonać wyłącznie zmiany nazwy podkatalogu na serwerze opisanej w Etapie 2.


Zen Cart Template - Nowoczesne szablony sklepu

 

Sklepy internetowe Zen Cart - instalacja - modyfikacja - pozycjonowanie