Sklepy internetowe Zen Cart posiadają dodatkowe zabezpieczenie części podkatalogów dodatkowymi dyrektywami przeznaczonymi dla serwerów Apache, zawartymi w umieszczonych w nich plikach .htaccess. Do poprawnego stosowania tych dodatkowych zabezpieczeń wymagane jest aby w konfiguracji serwera dopuszczalne było stosowanie dyrektywy "AllowOverride All" lub "AllowOverride Limit Options Indexes". W przeciwnym bowiem wypadku uruchomienie dowolnego skryptu zawartego w tym podkatalogu spowoduje wyświetlenie błędu "500 Internal Server Error" i zawieszenie działania serwera.

Ponieważ serwery home.pl nie używają Apache'a, a wykorzystują swoje własne zmodyfikowane oprogramowanie, różniące się w dość znacznie właśnie w zakresie dopuszczalności stosowania specyficznych poleceń serwera, tym samym wymagają dokonania modyfikacji wpisów zawartych w plikach .htaccess sterujących regułami pracy serwera. Identyczna sytuacja występuje również na serwerach IIS Microsoftu.

Aby dokonać instalacji Zen Cart-a na powyższych serwerach należy dokonać odpowiednich modyfikacji wpisów w plikach .htaccess, zgodnych z używanym oprogramowaniem serwera. Odpowiednie rozwiązania dla serwerów home.pl znajdziesz w zakładce "Pomoc" na stronie home.pl, a dla IIS na stronach Microsoftu. Można również, choć nie jest to zalecane dla bezpieczeństwa sklepu - przynajmniej doraźnie na czas instalacji i testowania działania sklepu, usunąć pliki .htaccess zabezpieczające odpowiednie podkatalogi sklepu. Najlepszym jednak rozwązaniem jest skonsultowanie z administratorem serwera specyfiki wymogów dotyczących zagadnienia stosowania odpowiednich dla oprogramowania i konfiguracji serwera dyrektyw i korekta wpisów we wszystkich plikach .htaccess sklepu.

Dodatkowo zabezpieczone plikami .htaccess podkatalogi to:

 • /zc_install
 • /admin
 • /admin/includes
 • /pub
 • /media
 • /logs
 • /includes/modules/payment/linkpoint_api
 • /includes/modules/payment/paypal/logs
 • /includes/classes/suport
 • /includes
 • /images/uploads
 • /images
 • /extras
 • /email
 • /editors/ckeditor
 • /editors
 • /download
 • /docs
 • /cache
 • /bmz_cache

Zen Cart Template - Nowoczesne szablony sklepu

 

Sklepy internetowe Zen Cart - instalacja - modyfikacja - pozycjonowanie